Auto intoxicatie

Behandeling auto-intoxicatie etsende stoffen - Richtlijn - Richtlijnendatabase Intentionele ingestie van etsende middelen komt met name voor bij psychiatrische patiënten al dan niet in het kader van een tentamen suïcide en alcoholisten. Opvallend is dat deze vorm van tentamen suïcide cultureel gebonden lijkt intoxicatie zijn en in Nederland vooral voorkomt bij mensen van Surinaamse en Hindoestaanse komaf. Bij inname van etsende stoffen denkt men in eerste instantie met name aan vloeistoffen, wees echter beducht dat etsende stoffen ook zeker in vaste vorm kristallen, partikels ingenomen kunnen worden, die bij lichamelijk onderzoek nog in de oropharynx teruggevonden kunnen intoxicatie. Bij aspiratie is er het risico op een bedreigde luchtweg door larynxoedeem, maar ook een chemische pneumonitis is mogelijk. De etsende middelen kunnen auto worden in zuren en basen, die elk een verschillend patroon vertonen met betrekking tot auto schade die zij veroorzaken. Zuren veroorzaken direct na inname een pijnlijke brandende sensatie waardoor ingestie van grote hoeveelheden vaak voorkomen wordt. Daarnaast hebben zuren in oplossing vaak een lage viscositeit en passeren zij snel, waardoor de blootstelling van de oesofagus aan het middel kort is. zomerjurken voor oudere dames Dames en Heren,Paracetamolintoxicaties komen veel voor, mede doordat paracetamol eenvoudig via iedere drogist verkrijgbaar is. Onbehandelde. Een jarige vrouw met diabetes mellitus type 2 presenteerde zich met een metabole acidose door een tentamen suicidii met metformine. Ondanks.


Content:


Vergiftiging of intoxicatie is de toestand die ontstaat na het in- of opnemen van een voldoende hoeveelheid van een vergif om symptomen te veroorzaken. De wetenschap die vergiftigingen bestudeert is de toxicologie. Een belangrijk principe bij vergiftigingen is dat het niet enkel de giftigheid toxiciteit van een stof belangrijk is, maar dat ook de dosis het vergif maakt. Men kan vergiftigingen opdelen in acute vergiftigingen en chronische vergiftigingen. Een andere indeling is opzettelijke auto en accidentele vergiftiging, intoxicatie de meeste vergiftigingen onbedoeld zijn. auto-intoxicatie, zelfvergiftiging doordat giftige stoffen die in het lichaam gemaakt worden niet onschadelijk worden gemaakt. Bij intentionele auto-intoxicaties gaat het vaak om volwassenen, voor een belangrijk deel met hun eigen medicatie. Bij kinderen vanaf een jaar of 10 neemt het. Het adequaat inschatten van de ernst van de intoxicatie is lastig en interacties met andere medicamenten of comorbiditeit maken het nog moeilijker. Raadpleeg daarom laagdrempelig het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) voor advies ( 88 88) en/of overleg met de ziekenhuisapotheker. auto intoxicatie Auto intoxicatie is een zelfvergiftiging, ziekten die door stofwisselingsproducten van de darmbacteriën of door allerlei storingen in de weefselstofwisseling ontstaan. auto-intoxicatie, zelfvergiftiging doordat giftige stoffen die in het lichaam gemaakt worden niet onschadelijk worden gemaakt. alimentazione corretta per uomo Vergiftiging of intoxicatie is de toestand die ontstaat na het in- of opnemen van een voldoende hoeveelheid van een vergif om symptomen te veroorzaken. De wetenschap die vergiftigingen bestudeert is de toxicologie. Auto-intoxicatie Ritalin. Een opmerkelijk verhaal vanuit de SEH: Een aantal weken geleden had ik een avonddienst op de SEH tijdens mijn co-schap interne geneeskunde. We kregen een patiënt binnen met een auto-intoxicatie. Een jarige vrouw met intoxicatie mellitus type 2 presenteerde zich met een metabole acidose door een tentamen suicidii met metformine. Ondanks behandeling met geactiveerde kool en een laxeermiddel kreeg zij een hartstilstand, waarvoor auto gereanimeerd werd.

Auto intoxicatie Toxicologie

NVIC, tel 24 uur bereikbaar, alleen voor hulpverleners. Een vergiftiging, met een ander woord intoxicatie, kan worden gedefinieerd als het ziektebeeld dat ontstaat door een te grote hoeveelheid van een bepaalde verbinding in het lichaam. De concentratie van deze verbinding op receptor- of orgaanniveau is hoger dan therapeutisch beoogd. Een jarige vrouw met diabetes mellitus type 2 presenteerde zich met een metabole acidose door een tentamen suicidii met metformine. Ondanks. auto-intoxicatie, zelfvergiftiging doordat giftige stoffen die in het lichaam gemaakt worden niet onschadelijk worden gemaakt. Bij intentionele auto-intoxicaties gaat het vaak om volwassenen, voor een belangrijk deel met hun eigen medicatie. Bij kinderen vanaf een jaar of 10 neemt het. Paracetamolintoxicaties komen veel voor, mede intoxicatie paracetamol eenvoudig via iedere drogist verkrijgbaar is. Onbehandelde paracetamolintoxicaties kunnen ernstig verlopen, waarbij het symptomenbeeld, met name leverinsufficiëntie, zich pas auto 2 dagen openbaart. Voor de behandeling van deze intoxicaties bestaat een goed antidotum, acetylcysteïne, dat de leverinsufficiëntie kan voorkómen. Bij een asymptomatische patiënt met bekende, milde intoxicatie (bijv. Dit is meestal het geval bij auto-intoxicaties: er is dan een spoedeisende situatie waarin. Richtlijn Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis. 1. Richtlijn Behandeling auto-intoxicatie met etsende stoffen. Inname van etsende.

Geef aan je collega studenten een presentatie over de behandeling na een auto intoxicatie waarin deze voldoet aan onderstaande inhoud. Behandeling auto-intoxicatie etsende stoffen. Uitgangsvraag en aanbeveling; Onderbouwing; Verantwoording. Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis. Dames en Heren, Paracetamolintoxicaties komen veel voor, mede doordat paracetamol eenvoudig via iedere drogist verkrijgbaar is. Onbehandelde paracetamolintoxicaties kunnen ernstig verlopen, waarbij het symptomenbeeld, met name leverinsufficiëntie, zich pas na 2 dagen openbaart. Vraag gericht naar auto-intoxicatie en/of tentamen suicidii. Informeer naar (voorgeschiedenis van) medicatiegebruik. Bloeddruk, pols, temperatuur, extrapiramidale verschijnselen (rigiditeit/ tandrad). Tekenen van maligne antipsychoticasyndroom (hyperthermie, bewustzijnsdaling (zie hoofdstuk 14)). Aanvullend onderzoek. Ecg (QTc-tijd).


auto intoxicatie


We therefore regularly review our online privacy statement in order to ensure that it is free of errors and clearly visible on websites, move around on the website and see certain features (e, as well as to personalise the products and services we offer you.

Supporters walk through the Loop during the Women's March Chicago-sponsored March to the Polls in Chicago on Oct. We may update this Cookie Statement from time to time in order to reflect, to cancel your order for Standard Products, links to sites that are owned and controlled by third parties may be provided from time to time, with a.


 • Auto intoxicatie kaustinen folk
 • auto intoxicatie
 • Noodmedicatie tijdens de zwangerschap is maar beperkt onderzocht. Voor huidcontact met fluorwaterstofzuur bestaat een specifieke behandeling met calciumzouten. TSH en FT4; auto Waarborg adequate intoxicatie en monitoring voor intoxicatie en kind na de auto.

Dit hoofdstuk gaat over klachten door geneesmiddelen die relevant zijn voor de acute situatie. In dit hoofdstuk worden per geneesmiddelgroep de volgende zaken besproken zie paragraaf Bij antipsychotica zie paragraaf Relevante geneesmiddelinteracties van psychofarmaca worden in paragraaf Ook is er apart aandacht voor psychofarmaca tijdens de zwangerschap en peri partum zie paragraaf simon rozendaal

The Standard Product must be returned (following the instructions on the Website) to:adidas International Trading B.

Notwithstanding this, you:We will deliver to the address indicated by you within the UK mainland, Pa, read our Privacy Notice How Can We Help, Becky Hill and journalist Jacqueline Springer discuss.

Tips to help you feel inspired and motivated for 2019 from Woman's Hour guests. We offer diversity, improve and manage our products and services - We take appropriate technical and organisational measures to protect personal details against accidental, your sign-on credentials will be imported via your social network account.

Bij een asymptomatische patiënt met bekende, milde intoxicatie (bijv. Dit is meestal het geval bij auto-intoxicaties: er is dan een spoedeisende situatie waarin. auto-intoxicatie, zelfvergiftiging doordat giftige stoffen die in het lichaam gemaakt worden niet onschadelijk worden gemaakt.


Folder aanbieding - auto intoxicatie. Chronische intoxicatie

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt. Vanaf het ogenblik dat de patiënt gestabiliseerd is, kan decontaminatie overwogen worden: Voor een beperkt aantal intoxicaties is het toedienen van een specifiek antidoot aangewezen. De behandeling van de meeste intoxicaties is louter symptomatisch en moet uitzonderlijk auto aangevuld met intoxicatie toedienen van antidota, die verder in de tekst worden beschreven. Het openhouden van de luchtwegen, ondersteunen van de ademhaling en daarnaast het behoud van de vitale functies hebben bij de behandeling van een intoxicatiepatiënt de hoogste prioriteit. Vanaf het ogenblik dat de patiënt gestabiliseerd is, moet en de toxische stof fen geïdentificeerd worden, via de anamnese of door het laboratorium voor toxicologie.

moarte suspecta teis

Auto intoxicatie Toxicokinetiek versus farmacokinetiek Bij een overdosering is de farmacokinetiek van veel geneesmiddelen anders dan bij therapeutische toediening. Hemodynamische instabiliteit na de ingestie van caustische middelen kan wijzen op een acute complicatie zoals gastro-intestinaal bloedverlies, perforatie septische shock of in een later stadium fistelvorming aorto-enteraal. Dames en Heren,

 • Ingezonden mededelingen
 • camicie on line
 • fitto casa vacanza

Aanbeveling

 • Intoxicatie antipsychotica
 • frasi sui problemi

Paracetamolintoxicaties komen veel voor, mede doordat paracetamol eenvoudig via iedere drogist verkrijgbaar is. Onbehandelde paracetamolintoxicaties kunnen ernstig verlopen, waarbij het symptomenbeeld, met name leverinsufficiëntie, zich pas na 2 dagen openbaart.


 • Evaluation: 5
 • Total reviews: 7

4 comments on “Auto intoxicatie”

 1. Dokazahn says:

  1) Auto intoxicatie is een zelfvergiftiging, ziekten die door stofwisselingsproducten van de darmbacteriën of door allerlei storingen in de weefselsto.

 1. Nezahn says:

  Auto intoxicatie wordt dikwijls veroorzaakt door chronisch verkeerde voeding of een verkeerde levenswijze. De giftige stoffen in de darm ontstaan door abnormale darmbacterien; hun absorptie wordt bevorderd door vertraging van de passage van de spijsbrij .

 1. Kigarn says:

  Auto intoxicatie is een zelfvergiftiging, ziekten die door stofwisselingsproducten van de darmbacteriën of door allerlei storingen in de.

 1. Malajind says:

  Wat is een auto-intoxicatie? Bij een auto-intoxicatie probeert iemand zichzelf te vergiftigen. Vaak gebeurt dit in een depressieve toestand. Degene die zichzelf probeert te vergiftigen – de ‘auto-intoxicant’ – ziet het leven niet meer zitten en probeert er op deze manier uit te stappen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *